Jesteś w: Home » Politechnika Gdańska
Szukaj w mieście
Politechnika Gdańska

80-233 Gdańsk, Pomorskie
ul. G. Narutowicza 11/12, Zobacz na mapie
Tel: (58) 348-67-00
Fax: (58) 347-27-06
WWW: www.pg.gda.pl
Email: rekrutacja@pg.gda.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Architektury Inżynierskie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Wydział Chemiczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Inżynierskie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Elektrotechniki i Automatyki Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Rektor

Henryk Krawczyk
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG

Gdańszczanin od 45 lat. Urodzony 20 maja 1946 roku w Dybowie na Mazurach. Wychowanek Politechniki Gdańskiej. Jako trzydziestolatek został doktorem, jako pięćdziesięciolatek profesorem, a jako sześćdziesięciolatek członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Czterokrotnie piastował funkcję dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Materialnym dowodem jego talentu menedżerskiego jest rozbudowa wydziału. Zdobył 20 mln złotych na budowę nowoczesnego, inteligentnego obiektu.

W pracy zespołowej kieruje się filozofią "Profesjonalnie i po ludzku". We współpracy zależy mu na dobrej komunikacji. Jako dziekan wprowadził nowe zasady rozdziału kosztów wydziałowych, dzięki którym wyraźnie zwiększyły się wpływy finansowe z działalności badawczej. Autor kilku wdrożeń komputerowych, m.in. systemu wspomagającego badania endoskopowe w gdańskiej Akademii Medycznej oraz systemu wywoływania w niebezpieczeństwie dla brzegowych stacji morskich.

Sformułował nową klasę zagrożeń w systemach informatycznych, tzw. zagrożeń nadciągających i opracował procedury im zapobiegające. Procedury te odegrały istotną rolę przy eliminacji błędów, związanych z rokiem 2000, a dziś służą do ograniczenia destrukcyjnej działalności intruzów w internecie.

Mąż i ojciec trzech córek, z których dwie są absolwentkami PG. Niegdyś niedościgniony mistrz w opowiadaniu bajek. Dziś dziadek trójki wnucząt, od których jak mówi, można nauczyć się mądrości, prostoty i niezależności. Pasjonat turystyki. Uwielbia długie spacery po plaży. Nieobce są mu również góry. Przeszedł wszystkie tatrzańskie szczyty. Lubi dobre jedzenie, ale sam nie bardzo odnajduje się w kuchni.

Kontakt

tel.: 0-58/347 12 69

e-mail: rektor@pg.gda.pl

gabinet nr: 269 (pierwsze piętro w prawym skrzydle Gmachu Głównego)

Ścieżka rozwoju naukowego

 • 1969 – magisterium i dyplom inżyniera elektronika na Politechnice Gdańskiej
 • 1976 – doktorat z projektowania systemów cyfrowych na Politechnice Gdańskiej
 • 1987 – habilitacja z analizy i syntezy systemów samodiagnozujących na Politechnice Gdańskiej
 • 1989 – docentura na PG
 • od 1991 – profesor nadzwyczajny PG
 • od 1999 – profesor zwyczajny

Kariera zawodowa

Zaraz po studiach w roku 1969 pracował jako asystent projektant w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji. Niebawem też został adiunktem na Politechnice Gdańskiej. W latach 1972 - 1975, przygotowując doktorat wyjeżdżał na zagraniczne staże. Od 1997 roku kierował Katedrą Architektury Systemów Komputerowych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Czterokrotnie wybrany na dziekana wydziału, pełnił tę funkcję w latach: 1990-1996, 2002-2006.

Współpraca z zagranicą

Czynnie uczestniczy w krajowych organizacjach naukowych. Pracuje jako wiceprzewodniczący Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem z wyboru Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN.

Przez dwie kadencje był członkiem Rady Naukowej Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, która powstała po to, by zapewnić pomorskim uczelniom dostęp i bezpieczeństwo korzystania z sieci.

Kieruje modułem "Technologie Informacyjne i Komunikacyjne" w Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze. Jest współtwórcą Centrum Doskonałości Informor, zorientowanego na wykorzystanie teleinformatyki w gospodarce morskiej.

Prorektorzy

Prorektor
ds. badań naukowych i wdrożeń

Jan Hupka
prof. dr hab. inż. Jan Hupka
prof. zw. PG

Prorektor
ds. kształcenia i rozwoju

Waldemar Kamrat
prof. dr hab. inż.
Waldemar Kamrat

Prorektor
ds. infrastruktury i organizacji

Jan Godlewski
prof. dr hab. Jan Godlewski
prof. zw. PG

Prorektor
ds. współpracy i programów międzynarodowych

Andrzej Zieliński
prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG

Prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń
prof. dr hab. inż. Jan Hupka
prof. zw. PG

Gdańszczanin, urodzony 14 maja 1948 r. Wychowanek Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Specjalista w zakresie ekologicznych aspektów technologii chemicznej. Propaguje ideę rozwoju zrównoważonego, tak aby procesy produkcyjne nie szkodziły środowisku przyrodniczemu. Ideałem są dla niego technologie bezodpadowe.

Jest kierownikiem Katedry Technologii Chemicznej. Entuzjasta idei politechniki morskiej. Do dziś uprawia zarówno żeglarstwo morskie, jak i śródlądowe.

Jako prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń widzi politechnikę jako sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo, sprzedające wiedzę. Szczególna rola w tej wizji przypada elicie akademickiej, czyli profesorom. Zdecydowany przeciwnik praktyki podwójnego zatrudnienia pracowników naukowych, zwłaszcza w konkurencyjnych uczelniach.

Wymagający, ale życzliwy nauczyciel akademicki. Dzień rozpoczyna o godzinie 5.45, już przed godziną siódmą można go spotkać w politechnice. W ten sposób łączy dwie korzyści - wykorzystuje świeży umysł do efektywnej pracy i planowania, udaje mu się też uniknąć największych rannych korków w mieście.

Ojciec dwóch córek i syna. Dziadek trójki wnucząt.

Kontakt

tel.: 0-58/347 14 74

e-mail: proren@pg.gda.pl

gabinet nr: 268 (pierwsze piętro w prawym skrzydle Gmachu Głównego)

Ścieżka rozwoju naukowego

 • 1971 – dyplom magistra inżyniera z technologii chemicznej w Politechnice Gdańskiej
 • 1978 – doktorat nauk technicznych z inżynierii chemicznej w Politechnice Gdańskiej
 • 1989 – habilitacja z zakresu technologii chemicznej w Politechnice Gdańskiej
 • 1989 – Associated Research Professor w University of Utah
 • 1993 – profesor nadzwyczajny PG
 • 1997 – Research Professor w University of Utah
 • 2001 – profesor tytularny
 • 2006 – profesor zw. PG

Kariera zawodowa

Od 1971 r. pracuje na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Od 2005 roku pełnił funkcję prodziekana ds. rozwoju oraz jest kierownikiem Katedry Technologii Chemicznej. Wielomiesięczne staże przemysłowe odbył w Rafinerii Gdańskiej i Port Service w Gdańsku.

Jest autorem i współautorem ponad dwustu opracowań, ekspertyz i opinii dla przedsiębiorstw przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, dla organów administracji państwowej oraz samorządowej, a także autorem wdrożeń urządzeń i technologii z zakresu ochrony środowiska w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych.

Kierował zespołem opiniującym ujęcie wody w Straszynie. Przygotował ekspertyzę hałdy fosfogispów w Wiślince, która wykazała nieszkodliwość składowiska poza terenem zakładów fosforowych.

Współpraca z zagranicą

Szeroko współpracuje z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Prawie dziesięć lat - od 1980 roku - pracował w University of Utah (Salt Lake City, USA), gdzie był nominowany na stanowisko profesora. Do ośrodków akademickich za oceanem wysłał ponad 30 swoich studentów i współpracowników naukowych z Politechniki Gdańskiej.

Z zagranicznych kilkutygodniowych staży przemysłowych wymienić należy: staż w kopalni metali szlachetnych w Nevadzie (USA) oraz w zakładach rybnych Empacadora Mar w Ensenadzie (Meksyk).

Prorektor ds. kształcenia i rozwoju
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat

Pochodzi z Pisza, miasta położonego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie urodził się 25 października 1953 roku. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Ma za sobą również specjalistyczne studia w Stanach Zjednoczonych. Jego pasją naukową jest rozwój elektroenergetyki i jej możliwości stymulowania rozwoju gospodarki. Specjalista ds. energetyki kompleksowej, łączącej w sobie trzy pojęcia - elektroenergetyki, ciepłownictwa i gazownictwa. Bliska jest mu idea poszanowania energii, czyli racjonalnego użytkowania energii i środowiska. Aktualnie pracuje nad publikacją pod roboczym tytułem „Zarządzanie energią w przemyśle i gospodarce komunalnej”.

Od 25 lat związany z Politechniką Gdańską, ale równolegle przez wiele lat pracował w przemyśle, budując obiekty energetyczne. Marzy o utworzeniu na macierzystej uczelni centrum współczesnych technologii energetycznych. Zależy mu na promocji młodych naukowców. Jako nauczyciel akademicki wyznaje zasadę „do skutku”. Twierdzi, że nigdy nie wpisał dwói do indeksu i nikomu nie stanął na drodze do kariery inżyniera.

Niegdyś grał w piłkę nożną jako zawodnik drugiej linii, lubił również piłkę ręczną. Dziś jest zapamiętałym kibicem wszelkich gier zespołowych. Chętnie ogląda siatkówkę i koszykówkę. Uprawia żeglarstwo śródlądowe. Nieźle radzi sobie w kuchni. Gotować, jak mówi, musiał się nauczyć podczas kilkutygodniowych samotniczych rejsów, żeby nie umrzeć z głodu.

Jest bardzo dumny z dorosłej córki, absolwentki Politechniki Gdańskiej

Kontakt

tel.: 0-58/347 12 66

e-mail: prores@pg.gda.pl

gabinet nr: 266 (pierwsze piętro w prawym skrzydle Gmachu Głównego)

Ścieżka rozwoju naukowego

 • 1977 – dyplom magistra inżyniera z elektroenergetyki na Politechnice Gdańskiej
 • 1982 – dyplom z organizacji i zarządzania przemysłem na Uniwersytecie Gdańskim
 • 1986 – zdobył uprawnienia budowlane w branży elektroenergetycznej
 • 1989 – doktorat na Politechnice Gdańskiej
 • 1999 – habilitacja na Politechnice Gdańskiej
 • 2001 – profesor nadzwyczajny PG
 • 2006 – profesor tytularny

Ukończył studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA, uzyskując w roku 1996 Certificate of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency – Berkeley/Washinghton DC. Ma za sobą szereg kursów specjalistycznych i doskonalących w zakresie energetyki.

Kariera zawodowa

 • od 1983 – nieprzerwanie pracuje na Politechnice Gdańskiej, gdzie w latach 1990-1997 kierował Studiami Podyplomowymi na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Kierował też Zespołem Elektrowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergetyki
 • 1996-2005 – pełnił szereg funkcji kierowniczych w zarządach firm energetycznych
 • 2003-2005 – rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji
 • 2004-2007 – pracował w Zespole Kierunków Studiów Technicznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która zajmuje się oceną jakości kształcenia

Działalność poza uczelnią

Członek Prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Należy do Komitetu ds. Rozwoju Energetyki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, jest również doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich ds. Energetyki. W latach 2004-2006 zasiadał w Komitecie ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli jako przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Energetyki Polskiej.

Prorektor ds. infrastruktury i organizacji
prof. dr hab. Jan Godlewski
prof. zw. PG

Pochodzi spod Łomży. Na świat przyszedł 11 września 1945 roku w Wagach. Jedyny nieinżynier w gronie rektorów. Tytuł magistra fizyki uzyskał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (dziś Uniwersytet Gdański). Doktoryzował się na Politechnice Gdańskiej. W tym roku mija 40 lat od momentu, gdy rozpoczął pracę na gdańskiej uczelni.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą własności optyczno-elektrycznych molekularnego ciała stałego. Pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia, prorektora ds. nauki, a ostatnio dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Ojciec trzech synów, z których jeden ukończył Politechnikę Gdańską, a pozostali dwaj inne uczelnie wyższe w Trójmieście. W wolnym czasie majsterkuje. Zbudował ogrzewaną budę z oknami oraz z przedpokojem dla swojego owczarka podhalańskiego. W ogródku zamontował instalację odstraszającą krety własnego pomysłu.

Potrafi posługiwać się różdżką, a interesują go naukowe podstawy różdżkarstwa jako wynik wpływu pól magnetycznych, elektrycznych, grawitacyjnych, mechanicznych i akustycznych na człowieka. Obiecuje kiedyś napisać o tym książkę. Podobno jedna czwarta materiału jest już gotowa. Tymczasem może się pochwalić wydanym niedawno skryptem naukowym „Wstęp do elektroniki molekularnej”, która jest jedyną publikacją książkową w języku polskim poświęconą temu problemowi.

Żartuje, że z politechniką jest związany także na płaszczyźnie prywatnej, gdyż w jego dzielnicy mieszka również wielu studentów i pracowników uczelni. Jednym z jego sąsiadów jest prof. Waldemar Kamrat, prorektor ds. kształcenia i rozwoju.

Kontakt

tel.: 0-58/347 12 67

e-mail: proreg@pg.gda.pl

gabinet nr: 268 (pierwsze piętro w prawym skrzydle Gmachu Głównego)

Ścieżka rozwoju naukowego

 • 1968 – magisterium z fizyki w roku 1968 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (obecnie Uniwersytet Gdański)
 • 1976 – doktorat na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Gdańskiej
 • 1986 – habilitacja w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie
 • 1996 – uzyskał tytuł profesora na wniosek Instytutu Fizyki PAN w Warszawie

Kariera zawodowa

Obchodzi właśnie jubileusz 40-lecia pracy na Politechnice Gdańskiej. Gdańska uczelnia jest jego pierwszym i jedynym dotychczas miejscem pracy. To tutaj przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej od stanowiska asystenta-stażysty, poprzez stopień adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego, aż do stanowiska profesora zwyczajnego.

Działalność poza uczelnią

Członek Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk obecnej kadencji. Odbył wiele staży naukowych, m.in. jako stypendysta Fundacji Humboldta w Stuttgarcie w latach 1981-82, pracował jako profesor wizytujący w Narodowym Centrum Badań Naukowych w Bolonii oraz w wielu krajach Europy. Do 2005 roku jeździł na staże do USA i Korei Południowej. Pomiędzy rokiem 1999-2005 przewodniczył oddziałowi gdańskiemu Stowarzyszenia Stypendystów Fundacji Alexandra von Humboldta.

Prorektor ds. współpracy i programów międzynarodowych
prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński
prof. zw. PG

Gdynianin. Urodzony 1 lipca 1947. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Specjalizuje się w zakresie materiałów do pracy w ekstremalnych środowiskach i biomateriałów. W tej chwili pracuje nad nowym bioaktywnym implantem stawu biodrowego.

Pracował w Stoczni Marynarki Wojennej, Centrum Techniki Okrętowej i Wyższej Szkole Morskiej. Utrzymuje kontakty z naukowcami z całego świata. Biegle mówi po angielsku, niemiecku i francusku - choć jak dziś żartuje - kłopoty z opanowaniem języka rosyjskiego w latach szkolnych, nie pozwalały wierzyć w to, że kiedyś zostanie poliglotą.

W wolnym czasie dużo czyta i pisze, nie tylko podręczniki, ale także opowiadania dla przyjaciół w formie bajek, które z biegiem lat przybrały formę zbioru pod tytułem „Opowieści z Wielkiego Lasu”. Las to nietypowy, bo żyją w nim razem ludzie i zwierzęta. Głównymi bohaterami są Stary Wilk i dobrotliwy Niedźwiedź, a przenikliwy czytelnik wśród bohaterów rozpozna najbliższych współpracowników profesora z politechniki.

Lubi spacery z małżonką i ukochanymi jamniczkami, szczególnie po pięknych kaszubskich leśnych ścieżkach.

Ceni smak dobrego francuskiego wina oraz muzykę Mozarta.

Kontakt

tel.: 0-58/347 22 80

e-mail: prorew@pg.gda.pl

gabinet nr: 266 (pierwsze piętro w prawym skrzydle Gmachu Głównego)

Ścieżka rozwoju naukowego

 • 1971 – dyplom magistra inżyniera na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej
 • 1976 – doktorat w Instytucie Chemii Fizycznej PAN
 • 1990 – habilitacja na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 • 2000 – uzyskał tytuł profesora nauk technicznych

Kariera zawodowa

Zaraz po studiach w latach 1971-72 pracował w Stoczni Marynarki Wojennej jako technolog. W latach 1972-76 odbywał studia doktoranckie w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, prowadząc badania nad kruchością wodorową stali.

Przez sześć kolejnych lat w Centrum Techniki Okrętowej zajmował się zagadnieniami korozji metali i ochrony przeciwkorozyjnej. W latach 1982-93 był nauczycielem w Wyższej Szkole Morskiej. Od 1994 r. wykłada na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, od 1994 r. profesor nadzwyczajny, od 2003 r. profesor zwyczajny i od 1995 r. kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej.

Przebywał na zagranicznych stażach naukowych: w Notre Dame University w USA, RWTH Aachen i Max-Planck Institut f. Physik w Stuttgarcie (stypendysta Humboldta), Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d`Aerotechnique, Poitiers oraz wielokrotnie w Universite Bordeaux (Professeur Invite).

Działalność poza uczelnią

Kieruje domeną „Nowe materiały i technologie” w Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze” oraz Centrum Degradacji Wodorowej, przekształcanym w Polską Platformę Technologiczną Materiałów do Pracy w Ekstremalnych Środowiskach i Warunkach MATEX. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Advances in Materials Science”.

Członek z wyboru Komitetu Nauki o Materiałach PAN, gdzie pracuje w Sekcjach Biomateriałów, Inżynierii Powierzchni i Tworzyw Metalowych. Członek Sekcji Fizyki Metali i Metaloznawstwa Komitetu Metalurgii PAN oraz Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN. Zasiada w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, w Radzie Naukowej KGHM „Miedź” oraz Radzie Naukowej Centrum Techniki Okrętowej.

Wydział Architektury

Dziekan

Antoni Taraszkiewicz
dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz

Prodziekan
ds. nauki

Lucyna Nyka
dr hab. inż. arch.
Lucyna Nyka

Prodziekan
ds. twórczości

Jan Buczkowski
art. mal.
Jan Buczkowski
II stop. kwalif.

Prodziekan
ds. kształcenia

Agnieszka Błażko
dr inż. arch.
Agnieszka Błażko

Prodziekan
ds. studenckich

Anna Wancław
dr inż. arch.
Anna Wancław

Wydział Chemiczny

Dziekan

Jacek Namieśnik
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG

Prodziekan
ds. nauki

Jan Mazerski
prof. dr hab. inż.
Jan Mazerski

Prodziekan
ds. rozwoju

Ewa Klugmann-Radziemska
dr hab. Ewa
Klugmann-Radziemska

Prodziekan
ds. studiów

Michał Pilarczyk
dr hab. inż.
Michał Pilarczyk

Prodziekan
ds. kształcenia

Jan Pawlak
dr hab. inż.
Jan Pawlak

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Dziekan

Krzysztof Goczyła
dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG

Prodziekan
ds. badań

Michał Mrozowski
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG

Prodziekan
ds. kształcenia

Alicja Konczakowska
prof. dr hab. inż.
Alicja Konczakowska

Prodziekan
ds. organizacji studiów

Bogdan Wiszniewski
prof. dr hab. inż.
Bogdan Wiszniewski

Prodziekan
ds. współpracy
i promocji

Marek Moszyński
dr hab. inż.
Marek Moszyński
prof. nadzw. PG

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan

Kazimierz Jakubiuk
prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prof. zw. PG

Prodziekan
ds. nauki i wdrożeń

Leon Swędrowski
dr hab. inż.
Leon Swędrowski
prof. nadzw. PG

Prodziekan
ds. rozwoju i promocji

Piotr Chrzan
dr hab. inż.
Piotr Chrzan
prof. nadzw. PG

Prodziekan
ds. dydaktyki
i organizacji studiów

Dariusz Świsulski
dr hab. inż.
Dariusz Świsulski

Prodziekan
ds. kształcenia

Ireneusz Mosoń
dr inż.
Ireneusz Mosoń

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Dziekan

Józef E. Sienkiewicz
prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG

Prodziekan
ds. nauki

Marek Izydorek
dr hab. Marek Izydorek
prof. nadzw. PG

Prodziekan
ds. kształcenia

Ryszard Sobczak
dr inż. Ryszard Sobczak

Prodziekan
ds. organizacji

Mariusz Zubek
prof. dr hab. inż. Mariusz Zubek

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Dziekan

Ireneusz Kreja
dr hab. inż. Ireneusz Kreja

Prodziekan
ds. nauki

Jerzy Sawicki
prof. dr hab. inż.
Jerzy Sawicki

Prodziekan
ds. kształcenia

Maria Przewłócka
dr inż.
Maria Przewłócka

Prodziekan
ds. studiów

Arkadiusz Ostojski
dr inż.
Arkadiusz Ostojski

Prodziekan
ds. współpracy
z przemysłem

Elżbieta Urbańska-Galewska
dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska
prof. nadzw. PG

Wydział Mechaniczny

Dziekan

Jan Stąsiek
prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek, prof. zw. PG

Prodziekan
ds. nauki

Marek Szkodo
dr hab. inż.
Marek Szkodo

Prodziekan
ds. kształcenia

Sylwia Sobieszczyk
dr inż.
Sylwia Sobieszczyk

Prodziekan
ds. organizacji studiów

Wojciech Kiełczyński
dr inż.
Wojciech Kiełczyński

Prodziekan
ds. rozwoju

Michał Wasilczuk
dr hab. inż.
Michał Wasilczuk
prof. nadzw. PG

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Dziekan

Marek Dzida
dr hab. inż. Marek Dzida

Prodziekan
ds. naukowo-badawczych

Janusz Kozak
dr hab. inż. Janusz Kozak

Prodziekan
ds. kształcenia

Janusz Lemski
dr inż. Janusz Lemski

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Dziekan

Piotr Dominiak
prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG

Prodziekan
ds. nauki

Maria Szpakowska
prof. dr hab. inż.
Maria Szpakowska

Prodziekan
ds. kształcenia

Beata Krawczyk-Bryłka
dr Beata Krawczyk-Bryłka

Prodziekan
ds. międzynarodowych

Magdalena Popowska
dr Magdalena Popowska

Prodziekan
ds. kształcenia
ustawicznego

Justyna Kujawska
dr Justyna Kujawska