Jesteś w: Home » Politechnika Gdańska » Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Szukaj w mieście
Politechnika Gdańska » Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

80-233 Gdańsk, Pomorskie
ul. G. Narutowicza 11/12, Zobacz na mapie
Tel: (058) 347 17 62
Fax: (058) 348 62 80
WWW: www.eti.pg.gda.pl/studenci/dziekanat
Email: kontakt@eti.pg.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Automatyka i robotyka Automatyka i robotyka - Inżynierskie stacjonarne Automatyka i robotyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Inżynieria biomedyczna Inżynieria biomedyczna - Inżynierskie stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja Elektronika i telekomunikacja - Inżynierskie stacjonarne Elektronika i telekomunikacja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Informatyka Informatyka - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Informatyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Informatyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Zasady rekrutacji


Zasady rekrutacji

A więc zdecydowałeś się wstąpić w progi Politechniki Gdańskiej i zostać studentem. W związku z tym należy poczynić pierwsze kroki – przejść przez procedurę rekrutacyjną. System rekrutacji w naszej Uczelni jest systemem elektronicznym, zatem wymagana jest precyzja przy postępowaniu rekrutacyjnym. Nie jest to ani żmudne ani zbytnio pracochłonne, ale o paru rzeczach należy wiedzieć.

Zacznijmy zatem od początku – aby zostać studentem musisz spełnić dwa warunki. Pierwszy chyba już spełniłeś, bo skoro czytasz te słowa, to zakładam, że chcesz zostać studentem. Drugim niezbędnym warunkiem jest posiadanie świadectwa dojrzałości – zatem należy zdać maturę. Potem pozostaje wybrać swój wymarzony kierunek studiów, wypełnić kilka formalności i poczekać na wyniki rekrutacji.

Formalności związane z przyjęciem na wybrany kierunek w pierwszym etapie, czyli aż do wstępnego przyjęcia, odbywają się drogą internetową, w uczelnianym systemie e-rekrutacja . Pilnuj podanej tam drogi postępowania i terminarza a dobrniesz, jeśli zdałeś przyzwoicie maturę, do etapu ogłoszenia wstępnych wyników rekrutacji. Życzymy Ci, byś został przyjęty na pierwszy z podanych wśród preferencji kierunek studiów. Jeśli będzie to kierunek prowadzony przez Wydział ETI, spotkamy się osobiście, gdy przyniesiesz do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oryginał świadectwa maturalnego i inne potrzebne dokumenty lub nie spotkamy się jeśli komplet dokumentów przyślesz pocztą – listem poleconym.

Wszystkie dokumenty umieść w białej papierowej teczce formatu A4 - takiej ze „sznurówkami”. Teczki nie opisuj – zostanie ona opisana w trakcie przetwarzania Twoich dokumentów.

W terminarzu rekrutacji na stronie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej możesz sprawdzić, w których dniach Komisja Wydziałowa będzie na Ciebie oczekiwać. Ogólnie - będziemy pełnić dyżury w sali 160NE (Nowego Budynku ETI), z krótkimi przerwami od 13 lipca do 6 sierpnia w następujący sposób:

poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11 – 15,

środy w godzinach 13 – 17.

Możesz wówczas także telefonować lub wysyłać faksy do nas pod numer 58 348 62 69


Zasady kwalifikacji na studia stacjonarne


Obecnie realizowane programy studiów zostały gruntownie zmodernizowane względem lat poprzednich. Dzięki temu:

  • ujednolicono nauczanie na pierwszych semestrach w ramach całego Wydziału, ułatwiając studentom podejmowanie decyzji o ewentualnej zmianie kierunku studiów bez potrzeby ich przedłużania,
  • przystosowywano program studiów do nowych standardów kształcenia MNiSzW, wymagań wynikających ze zmian społeczno-gospodarczych oraz standardów europejskich (w tym systemu transferu osiągnięć ECTS), ułatwiając studentom kontynuowanie studiów w innych uczelniach, również zagranicznych.

W roku akademickim 2010/2011 limity miejsc na poszczególnych kierunkach, przy kwalifikacji na pierwszy rok studiów wynosić będą:

 

kierunek

stacjonarne

st.1

stacjonarne

st.2

automatyka i robotyka

110

30

elektronika i telekomunikacja

230

120

informatyka

230

120

inżynieria biomedyczna

90

-

Kwalifikacja studentów prowadzona będzie na Wydział, co oznacza, że kandydaci winni zadeklarować kierunek obierany oraz uszeregować kierunki alternatywne, zgodnie z osobistymi preferencjami.


Zasady kwalifikacji na studia niestacjonarne


Kwalifikacja na niestacjonarne studia inżynierskie, które są studiami odpłatnymi, odbywa się na podstawie konkursu świadectw, o ile liczba zgłoszeń przekracza ustalony limit miejsc, podany poniżej. Kandydaci składają te same dokumenty, które wymagane są od kandydatów na studia dzienne, przy czym obowiązuje ten sam terminarz rekrutacji. Warunkiem rejestracji na 1. semestr studiów jest wniesienie stosownej opłaty, która za 1. semestr wynosi 2490 zł.

Niestacjonarne studia magisterskie przeznaczone są dla absolwentów studiów zawodowych (z tytułem inżyniera lub licencjata). Absolwenci inżynierskich studiów informatycznych przyjmowani będą na podstawie oceny z przedłożonego dyplomu; pozostali absolwenci – na podstawie oceny uzyskanej na ustnym egzaminie wstępnym z podstaw informatyki przeprowadzonym przez komisję egzaminacyjną studium. Opłata za te studia wynosi 3300 zł za semestr.

Na niestacjonarnych studiach magisterskich oferowane są dwie specjalności:

  • Zastosowania technologii informacyjnych,
  • Systemy i sieci komputerowe.

W roku akademickim 2010/2011 limity miejsc na poszczególnych rodzajach studiów, przy kwalifikacji na pierwszy rok wynosić będą:

 

kierunek

niestacjonarne

st.1

niestacjonarne

st.2

informatyka

60

72

UWAGA: Uruchomienie określonego rodzaju ww. studiów jest uwarunkowane zgłoszeniem się wystarczającej liczby kandydatów.