Jesteś w: Home » Politechnika Gdańska » Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Szukaj w mieście
Politechnika Gdańska » Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

80-233 Gdańsk, Pomorskie
ul. G. Narutowicza 11/12, Zobacz na mapie
Tel: (058) 347 17 62
Fax: (058) 348 62 80
WWW: www.eti.pg.gda.pl/studenci/dziekanat
Email: kontakt@eti.pg.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Automatyka i robotyka Automatyka i robotyka - Inżynierskie stacjonarne Automatyka i robotyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Inżynieria biomedyczna Inżynieria biomedyczna - Inżynierskie stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja Elektronika i telekomunikacja - Inżynierskie stacjonarne Elektronika i telekomunikacja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Informatyka Informatyka - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Informatyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Informatyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Kwalifikacja na niestacjonarne studia inżynierskie, które są studiami odpłatnymi, odbywa się na podstawie konkursu świadectw, o ile liczba zgłoszeń przekracza ustalony limit miejsc, podany poniżej. Kandydaci składają te same dokumenty, które wymagane są od kandydatów na studia dzienne, przy czym obowiązuje ten sam terminarz rekrutacji. Warunkiem rejestracji na 1. semestr studiów jest wniesienie stosownej opłaty, która za 1. semestr wynosi 2490 zł.

Niestacjonarne studia magisterskie przeznaczone są dla absolwentów studiów zawodowych (z tytułem inżyniera lub licencjata). Absolwenci inżynierskich studiów informatycznych przyjmowani będą na podstawie oceny z przedłożonego dyplomu; pozostali absolwenci – na podstawie oceny uzyskanej na ustnym egzaminie wstępnym z podstaw informatyki przeprowadzonym przez komisję egzaminacyjną studium. Opłata za te studia wynosi 3300 zł za semestr.

Na niestacjonarnych studiach magisterskich oferowane są dwie specjalności:

  • Zastosowania technologii informacyjnych,
  • Systemy i sieci komputerowe.

W roku akademickim 2010/2011 limity miejsc na poszczególnych rodzajach studiów, przy kwalifikacji na pierwszy rok wynosić będą:

 

kierunek

niestacjonarne

st.1

niestacjonarne

st.2

informatyka

60

72

UWAGA: Uruchomienie określonego rodzaju ww. studiów jest uwarunkowane zgłoszeniem się wystarczającej liczby kandydatów.