Jesteś w: Home » Politechnika Gdańska » Wydział Architektury
Szukaj w mieście
Politechnika Gdańska » Wydział Architektury

80-233 Gdańsk, Pomorskie
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Zobacz na mapie
Tel: (58) 347-23-15
Fax: (58) 347-13-15
WWW: http://www.arch.pg.gda.pl
Email: dziekan-arch@pg.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Architektura i Urbanistyka Architektura i Urbanistyka - Inżynierskie stacjonarne Architektura i Urbanistyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

Oferta edukacyjna


Do roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej prowadzone były jednolite studia stacjonarne magisterskie w ramach kierunku Architektura i Urbanistyka. Studia trwały  5 lat  (10 semestrów). Łącznie program studiów zawierał 3720 godzin zajęć dydaktycznych. Absolwent otrzymywał tytuł magistra inżyniera architekta.

Od roku akademickiego 2007/2008 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/21/97/2197/20070712_rozporzadzenie_standardy_ksztalcenia.pdf na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej prowadzone są studia dwustopniowe na kierunku Architektura i Urbanistyka w systemie 7 semestrów + 3 semestry.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Absolwenci studiów na Wydziale Architektury są zatrudniani w biurach i pracowniach projektowych, w organach administracji samorządowej i państwowej, w pracowniach konserwacji zabytków, w służbach i jednostkach inwestorskich i budowlanych, tworzą kadrę naukową i dydaktyczną w instytucjach nauki i sztuki oraz w szkołach wyższych.


Władze Wydziału


Dziekan Wydziału Architektury   

 

dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz dziekan-arch@pg.gda.pl    

Prodziekan ds. Nauki                

 dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka   lnyka@pg.gda.pl 

Prodziekan ds. Twórczości 

 

dr hab. art. malarz. Jan Buczkowski  janbuczkowski@op.pl 

Prodziekan ds. Kształcenia

 dr inż. arch. Agnieszka Błażko  agnbla@pg.gda.pl   

Prodziekan ds. Studenckich

 dr inż. arch. Anna Wancław  awan@pg.gda.pl   

Dyrektor Administracyjny

    dr inż. arch. Mariusz Grych mgrych@pg.gda.pl